Ga naar hoofdinhoud

De Steenrots is een organisatie die werkt vanuit een Bijbelse geloofsovertuiging. Geloof, Hoop en Liefde zijn drie pijlers in de zorg die De Steenrots biedt aan mensen met een psychiatrische aandoening en is gevestigd in een rustige woonwijk in Katwijk.

Het hart van de organisatie klopt voor allen die beschermd wonen, dagbesteding of begeleiding nodig hebben en zich thuis voelen bij de geloofsovertuiging van waaruit De Steenrots werkt.

Het hart van De Steenrots zijn de medewerkers en met elkaar geloven wij dat het leven nooit ophoudt zin te hebben. Daarom zoeken wij de verbinding met allen die belangrijk zijn voor het bieden van zinvolheid in het leven wat soms moeilijk is. Deze verbinding biedt hoop en hoop doet leven. Herstel- en ontwikkelingsgericht begeleiden staan centraal binnen De Steenrots. Dit vanuit een presentiebenadering en aansluiting op de mogelijkheden en wensen.

Het traject wat mensen binnen De Steenrots gaan is er een van samen optrekken, vertrouwvol en hoopvol, ook als er de pijn en moeite van het leven is. Het is zeker de moeite waard om het Visiedocument van De Steenrots door te lezen.

Klik op de link om het Visiedocument als pdf-bestand in een nieuw venster te openen.

Identiteit

De Steenrots biedt zorg vanuit een Bijbelse geloofsovertuiging. Deze identiteit is het bestaansrecht van de organisatie en is vastgelegd in de Statuten van de Steenrots. De organisatie is zuinig op deze identiteit en heeft dit een plaats gegeven in het personeelsbeleid, de huisregels – zoals mediagebruik en kledingcode, en het vormgeven aan de godsdienstige onderwerpen. Denk hierbij aan de kerkgang op zondag, met elkaar uit de Bijbel lezen en bidden. De visie van waaruit de Steenrots werkt, sluit ook mooi aan bij deze identiteit. Denkt aan het bieden van hoop, de aandacht voor het lijden en het putten van troost uit de Bijbel en ons grote voorbeeld: de Heere Jezus Christus.

De bewoners gaan naar de kerk in Katwijk. Wanneer dit niet zelfstandig lukt gaan zij met de begeleiding mee naar de kerk. De Steenrots vindt een kerkelijke inbedding belangrijk. De relaties met de verschillende kerken is goed. De jongere bewoners worden gestimuleerd om catechisatie te volgen of aan het verenigingsleven deel te nemen. Ook zijn er twee ambtsdragers betrokken die eens per maand Bijbelstudie bieden aan bewoners die daaraan willen deelnemen.

Ambtsdragers

De samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is geborgd in de statuten van Stichting De Steenrots. De leden vertegenwoordigen de Hersteld Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland.

De beschermende woonvorm heeft een reformatorische identiteit. Dat is merkbaar in o.a. de manier waarop de zondag wordt ingevuld, de kledingcode en de huisregels.

Wanneer u als ambtsdrager te maken krijgt met een gemeentelid die het op psychisch vlak moeilijk heeft, staat De Steenrots open voor een vrijblijvend gesprek. In dat gesprek denken we met elkaar na over de hulpvraag van uw gemeentelid en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Heeft u vragen of wilt u advies, dan kunt u contact opnemen met Ria van der Leer.

Back To Top