Skip to content

De Steenrots is een kleine zelfstandige organisatie die werkt vanuit een Bijbelse geloofsovertuiging. Geloof, Hoop en Liefde zijn de pijlers in de zorg die De Steenrots biedt aan mensen met problemen in de mentale gezondheid.

Het hart van de organisatie klopt voor allen die beschermd wonen, begeleiding, dagbesteding en begeleiding naar werk nodig hebben. De bewoners voelen zich thuis bij de geloofsovertuiging van De Steenrots of willen vanuit deze normen en waarden begeleiding ontvangen.

Het hart van de organisatie zijn de medewerkers. Met elkaar geloven wij dat het leven nooit ophoudt zin te hebben. Daarom zoeken wij de verbinding met allen die belangrijk zijn voor het bieden van zinvolheid en een steuntje in de rug in het leven. Deze verbinding biedt hoop en hoop doet leven. Herstel- en ontwikkelingsgericht begeleiden staan centraal binnen De Steenrots.

Vanuit presentie (er zijn voor de ander) en aansluiting bij de mogelijkheden en wensen werken we samen aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Het traject van mensen binnen De Steenrots is er een van samen optrekken, vertrouwvol en hoopvol, ook als er de pijn van het leven ervaren wordt.

Om dieper op de visie van De Steenrots in te gaan is het de moeite waard om ons visiedocument te lezen.

Identiteit

Het werken vanuit de Bijbelse geloofsovertuiging is het bestaansrecht van de organisatie en is vastgelegd in de statuten van De Steenrots. De organisatie is zuinig op deze reformatorische identiteit en heeft dit een plaats gegeven in het personeelsbeleid, de huisregels over bijvoorbeeld mediagebruik, de kledingcode en het vorm geven aan de godsdienstige onderwerpen. Denk daarbij aan de kerkgang op zondag, met elkaar Bijbellezen en bidden en desgewenst wordt er samen met de bewoner de avondsluiting gedaan.

De visie van waaruit De Steenrots werkt sluit aan bij deze identiteit. Dat zie je terug in het bieden van hoop, aandacht voor het lijden en het putten van troost uit de Bijbel en ons grote voorbeeld: De Heere Jezus Christus.

De bewoners van De Reling gaan indien mogelijk naar de kerk. Wanneer dit niet zelfstandig lukt gaan zij samen met de begeleiding. De Steenrots vindt de kerkelijke inbedding belangrijk. Bewoners worden gestimuleerd om actief betrokken te zijn bij de kerkelijke gemeente waar zij zich thuis voelen.

Bij De Oever, waar cliënten zelfstandig in een appartement wonen gelden ander huisregels maar heeft het geloof een vaste plek in de begeleiding. Voor ambtsdragers is het de moeite waard om het visiedocument te lezen. Wanneer u te maken krijgt met een gemeentelid dat het mentaal moeilijk heeft staat De Steenrots altijd open voor een vrijblijvend gesprek. In dat gesprek zal samen nagedacht worden over de hulpvraag van uw gemeentelid en de mogelijkheid die De Steenrots hierin te bieden heeft

Back To Top