skip to Main Content

Elke locatie van De Steenrots heeft een eigen team. Ambulante begeleiding wordt geboden door de medewerkers die ook op de Oever werken. Alle medewerkers zijn opgeleid om dit werk te doen of hebben voldoende ervaring. De medewerkers herkennen zich in de geloofsovertuiging van waaruit er gewerkt wordt. Eenheid, herkennen, aansluiten en begrijpen zijn vooral op dit punt van groot belang.

Het team van De Steenrots maakt ook dankbaar gebruik van een aantal oproepkrachten. Dit zijn Agatha Kempeneers, Anne Marie Verdoes, Annelise Huissen, Keetie van der Plas en Marjan Oldenhage.

Overzicht van het personeel

Ardie Kros
Begeleider
Arianne Stout
Begeleider
Daniëlle van Maanen
Begeleider
Henk Verdoes
Begeleider
Jannette van Winkelen
Begeleider
Jolineke Harinck
Begeleider
Marriët van der Aart
Begeleider
Ria van der Leer
Manager
Rosalie de Witte
Begeleider
Rozemarijn van Duijn
Beleidsmedewerker
Sandra van der Bent
Begeleider
Sarah de Vreugd
Assistent Begeleider
Saramarie Verdoes
Begeleider
Weina Guijt
Begeleider
Back To Top