Ga naar hoofdinhoud

Elke locatie van De Steenrots heeft een eigen team. Ambulante begeleiding wordt geboden door de medewerkers die ook op de Oever werken. Alle medewerkers zijn opgeleid om dit werk te doen of hebben voldoende ervaring. De medewerkers herkennen zich in de geloofsovertuiging van waaruit er gewerkt wordt. Eenheid, herkennen, aansluiten en begrijpen zijn vooral op dit punt van groot belang.

Het team van De Steenrots maakt ook dankbaar gebruik van een aantal oproepkrachten. Dit zijn Agatha Kempeneers, Keetie van der Plas en Marjan Oldenhage.

Overzicht van het personeel

Anita van der Plas
Economisch Administratief Medewerker
Annelise Huissen
Begeleider
Ardie Kros
Begeleider
Cristel van der Toorn
Begeleider
Daniëlle van Maanen
Begeleider
Geerten Foks
Begeleider
Henk Verdoes
Begeleider
Jannette van Winkelen
Begeleider
Jolineke Harinck
Begeleider
Leendert van Rossum
Coördinerend Begeleider - Dagbesteding
Mirjam Mattijssen
Coördinerend Begeleider - Begeleid Zelfstandig Wonen
Niek Baaij
Beleidsmedewerker
Ria van der Leer
Manager
Sandra van der Bent
Begeleider
Sarah de Vreugd
Assistent Begeleider
Saramarie Verdoes
Oproepkracht
Thamar van der Lee
Coördinerend Begeleider - Beschermd Wonen
Weina Guijt
Begeleider
Back To Top