Skip to content

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van De Steenrots bestaat uit een raad van toezicht, raad van bestuur, cliëntenraad, coördinerend begeleiders en begeleiders. Daarnaast is er een beleidsmedewerker, een economisch administratief medewerker en een administratief ondersteuner in dienst. Een aantal specialistische taken op het gebied van IT, salariëring en financiële controle is uitbesteed aan betrouwbare partners.

Raad van Toezicht

De samenstelling van de raad van toezicht en de aanstelling van de raad van bestuur is geborgd in de statuten van De Steenrots. De leden vertegenwoordigen de Gereformeerde Gemeente, de Christelijk Gereformeerde gemeente, de Protestants Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde Gemeente.

De leden van de raad van toezicht komen allemaal uit Katwijk en Lisse. Met elkaar zorgen we ervoor dat er goede verantwoorde zorg geleverd wordt. De Steenrots legt jaarlijks verantwoording af aan het Ministerie van VWS door jaarverantwoording DigiMV, en aan de betrokken gemeenten overeenkomstig de vereiste standaarden.

Jaarberichten
Jaarbericht 2023
Jaarbericht 2022
Jaarbericht 2021
Jaarbericht 2020
Jaarbericht 2019
Jaarbericht 2018
Jaarbericht 2017
Jaarbericht 2016
Jaarbericht 2015

Cliëntenraad

De cliëntenraad van De Steenrots is actief betrokken bij vele facetten van de organisatie. Deze raad is er ‘door en voor bewoner en cliënten’. Een greep uit de taken van de cliëntenraad:

  • De cliëntenraad denkt mee in de ontwikkeling van de organisatie en zij lezen mee in voor de bewoners en cliënten belangrijke documenten.
  • Bij vraagstukken geeft de cliëntenraad zowel gevraagd- als ongevraagd advies.
  • Bij de sollicitatieprocedures van nieuwe medewerkers vervuld de cliëntenraad een onmisbare rol.
  • De cliëntenraad heeft een eigen vergaderplanning en twee keer per jaar is er een gezamenlijk vergadering met de raad van bestuur en de raad van toezicht.

De samenwerking met de cliëntenraad verloopt prettig en constructief. We zijn dankbaar voor deze stem binnen onze organisatie.

Verslagen van de cliëntenraad:
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Vertrouwenspersoon

De Steenrots streeft naar de best mogelijke zorg en tevredenheid van de bewoners en cliënten. Er kunnen situaties zijn waarin dit niet naar ieders tevredenheid lukt. Om deze reden is er een klachtenreglement voor de bewoners en cliënten en heeft de raad van toezicht een vertrouwenspersoon aangesteld.

Klik op de link om het klachtenreglement als pdf-bestand in een nieuw venster te openen.

Back To Top