Ga naar hoofdinhoud

De Steenrots heeft in Katwijk een beschermende woonvorm, De Reling. In deze woonvorm is plaats voor 17 bewoners en bestaat uit drie aaneengesloten woningen. Er zijn verschillende soorten woningen:

Zit-slaapkamer:

Je woont in een groep met een gezamenlijke keuken en woonkamer. Dit is de structuurgroep, waar het zorgen voor een goede en gezonde (dag)structuur centraal staat. De begeleiding is bijvoorbeeld aanwezig voor ondersteuning bij het opstarten van de dag, maken van een dagplanning en het gezamenlijk bereiden van de maaltijden voor de groep, het leren onderhouden van je leefomgeving, je kleding ed. wassen en je administratie. Wanneer je geen (vrijwilligers) werk hebt maakt je gebruik van de dagbesteding.

Studio

Je woont in een groep, maar je bent meer zelfstandig. Dit is de ondersteunende groep. Je hebt dan in de week een aantal (vaste) contactmomenten met de begeleiding, maar je kan indien nodig ieder moment een beroep doen op de begeleiding. Afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn, kook je voor jezelf of eet je mee op de groep. Daarnaast maak je gebruik van de dagbesteding of werk je buitenshuis.

Appartement

Je woont hoofdzakelijk zelfstandig. Je maakt (soms met hulp van de begeleiding) je eigen dagplanning. De rest van de dag vul je zelf in, maak je gebruik van de dagbesteding of werk je buitenshuis. Het wonen in een appartement kan een laatste stap zijn om zelfstandig te gaan wonen.

Er wordt 24 uur zorg geboden. Dat betekent dat er dag en nacht een begeleider aanwezig is waar je een beroep op kan doen. Van maandag t/m vrijdag wordt er dagbesteding aangeboden in De Werf, onze dagbestedingsruimte, direct gelegen naast De Reling. Dit kan creatief bezig zijn of bijvoorbeeld iets maken op de houtbewerking. In de indicatie voor beschermd wonen zit, indien nodig ook het gebruik maken van de dagbesteding. Maar het is ook mogelijk dat je een baan hebt en buitenshuis werkt.

De begeleiding wordt aangeboden zoals besproken in de begeleidingsovereenkomst en op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in jouw zorgplan.

Back To Top