Skip to content

Op deze pagina staan de gegevens die nodig zijn voor het verkrijgen van de ANBI-status.

Naam instelling: Stichting De Steenrots
RSIN: 854155156
Post- en bezoekadres:
Monseigneur Bekkersstraat 61
2223 AR Katwijk aan den Rijn
Overige contactgegevens kunt u vinden op de contactpagina.

ANBI – Publicatie gegevens
Download de ANBI gegevens van Stichting De Steenrots.

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Stichting De Steenrots heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
A.S. van der Leer (directeur-bestuurder)
Raad van Toezicht
G.J.A. Herbrink (voorzitter)
D.C. Wagter (secretaris)
J.M. Haasnoot (vice-voorzitter)
G. Janssen (lid)
A.T. Geenen (lid)

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Dit kunt u vinden in de jaarberichten op de pagina ‘organisatie‘.

Back To Top