Skip to content

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor wonen, dagbesteding of begeleiding zal er in eerste instantie een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden. In dit gesprek zullen de voorwaarde besproken worden. Er moet sprake zijn van een vastgestelde diagnose en eerdere behandeling vanuit GGZ-zorg.

Na de kennismaking kan je ervoor kiezen om je aan te melden en zal het traject in gang gezet worden om dit te realiseren. De indicatieaanvraag loopt via de gemeente of het CIZ. De coördinerend begeleider kan hier begeleiding bij bieden.

Wanneer de gemeente of het CIZ een toewijzing afgeeft zal er een intake afgenomen worden. Als we met elkaar verwachten dat De Steenrots de juiste zorg kan bieden word je op de wachtlijst geplaatst. Ambulante begeleiding en dagbesteding of jobcoaching kan in de meeste gevallen direct gestart worden.

Voorwaarden

Wanneer De Steenrots zorg gaat bieden wordt er door beide partijen een zorg- en begeleidingsovereenkomst getekend. Voor een goede begeleidingsrelatie is het belangrijk dat je je thuis voelt binnen onze identiteit. Wanneer je bij ons komt wonen of gebruik maakt van de dagbesteding word je gevraagd om de huisregels te ondertekenen. Omdat elke afdeling een eigen intensiteit heeft, heeft ieder locatie haar eigen huisregels.

GGZ- behandeling

De meeste mensen krijgen behandeling van een psychiater, psycholoog of een psychiatrisch verpleegkundige van de GGZ. Deze organisatie biedt behandeling door middel van medicatie en therapie. Voor iedereen wordt er de samenwerking gezocht met de betrokken behandelaar. Zo wordt de begeleiding afgestemd op de behandeling om met elkaar zo goed mogelijk de begeleiding te bieden die bij jou past.

Wonen met zorg

De mensen die bij De Steenrots komen wonen huren hun kamer of appartement. Alle kamers komen in aanmerking voor huurtoeslag. De begeleiding adviseert en begeleidt bij het aanvragen van je huurtoeslag. Wanneer je geen inkomen hebt is het belangrijk dat er een uitkering aangevraagd wordt en ook hierbij kan de begeleiding ondersteunen.

Overeenkomsten

Wanneer je komt wonen bij De Steenrots zijn er een aantal overeenkomsten die we met elkaar aangaan.

  • Huurovereenkomst
  • Begeleidingsovereenkomst
  • Huisregels
  • Leefgeldovereenkomst
  • Eenzijdige beëindiging

In de huurovereenkomst is naast de huurprijs, energie, internet en overige kosten opgenomen.

In de begeleidingsovereenkomst leggen we de afspraken vast die betrekking hebben op de begeleiding. In de begeleiding is de samenwerking tussen de begeleiding en jou noodzakelijk. Een opbouwende bejegening en respectvol omgaan met elkaar zijn goede bouwstenen. Samen met jouw persoonlijk begeleider werk je aan doelen en ook dit is opgenomen in de begeleidingsovereenkomst.

In de huisregels komen we overeen hoe we met elkaar omgaan en hoe we uiting geven aan Bijbelse geloofsovertuiging. Daarnaast wordt erin afgesproken dat het onderhouden van leefomgeving, het omgaan met elkaar op een goede manier verloopt. Er kunnen situaties ontstaan waarbij het niet mogelijk is om langer bij De Steenrots te wonen. Eenzijdige beëindiging is mogelijk als de huur niet betaald wordt en als de begeleidingsrelatie onherstelbaar beschadigd is. De Steenrots gaat hier heel zorgvuldig mee om.

Back To Top