Ga naar hoofdinhoud

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor wonen, dagbesteding of begeleiding bij De Steenrots zal er in eerste instantie een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden. In dit gesprek zullen de voorwaarden besproken worden zoals het hebben van een vastgestelde diagnose en eerdere behandeling vanuit GGZ-zorg. Daarna kan je ervoor kiezen je aan te melden en zullen we een traject in gang zetten om dit te realiseren. Indicatie aanvragen lopen altijd via de gemeente en vanuit De Steenrots wordt er begeleiding geboden bij het aanvragen van de indicatie. De gemeente is de beslissende instantie. Wanneer de gemeente een toewijzing afgeeft zal er een intake afgenomen worden door De Steenrots en wanneer we het er met elkaar over eens zijn dat de zorg past bij de zorgvraag word je op de wachtlijst geplaatst. Ambulante begeleiding of dagbesteding kan direct gestart worden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van zorg dien je in het bezit te zijn van een geldige Wmo-indicatie. Wij kunnen je helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Wanneer De Steenrots zorg en begeleiding gaat bieden, wordt door beide partijen een zorg- en begeleidingsovereenkomst getekend.

De Steenrots is een christelijke zorginstelling. Voor een goede begeleidingsrelatie is het belangrijk dat je je thuis voelt binnen onze identiteit. Wanneer je bij De Steenrots komt wonen of gebruikt wilt maken van de dagbesteding word je gevraagd om de huisregels te ondertekenen. Omdat elk zorgproduct een eigen intensiteit heeft, heeft iedere locatie haar eigen huisregels.

GGZ- behandeling

De meeste bewoners krijgen behandeling van een psychiater, psycholoog of een psychiatrisch verpleegkundige van GGZ Rivierduinen. Deze organisatie biedt behandeling door middel van medicatie en therapie. Voor elke bewoner wordt er de samenwerking gezocht met de betrokken behandelaar. Zo wordt de begeleiding afgestemd op de behandeling om met elkaar zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden.

Scheiden van wonen en zorg

Bij De Steenrots wordt de zorg/begeleiding gescheiden van het wonen. Bewoners gaan een huurovereenkomst aan en betalen maandelijks hun huur. Alle kamers komen in aanmerking voor huurtoeslag.

Wanneer je geen inkomen hebt, is het belangrijk om een uitkering aan te vragen. De begeleiding kan je hierbij adviseren en ondersteunen. Ook het aanvragen van huurtoeslag zal door de begeleiding begeleid worden.

Naast het aangaan van een huurcontract zal er een begeleidingsovereenkomst opgesteld waarin afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de begeleiding en het verblijf. Ook wordt door de persoonlijke begeleider samen met jou een zorgplan opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt met betrekking tot de begeleiding die je nodig hebt, het werken aan doelen en de dagbesteding.

Overeenkomsten

Wanneer je komt wonen bij De Steenrots zijn er een aantal overeenkomsten die we met elkaar aangaan. De huurovereenkomst voor het huren van de kamer, studio of appartement. De begeleidingsovereenkomst om afspraken met betrekking tot de begeleiding en de dagbesteding vast te leggen. De huisregels waarin we gezamenlijk overeenkomen hoe we met elkaar omgaan en hoe we uiting geven aan de identiteit van De Steenrots. Ook over het schoonhouden van je kamer, studio of appartement, etc. maken we afspraken met elkaar. De Steenrots maakt gebruik van het protocol eenzijdige beëindiging. Dit protocol noemen we als laatste, omdat we ervan uit gaan dat het niet nodig is om dit protocol te hoeven te gebruiken. Er kunnen echter situaties ontstaan, waarbij het niet mogelijk is om nog langer bij De Steenrots te wonen. Dit protocol is in het belang van de bewoners en De Steenrots gaat hier heel zorgvuldig mee om.

Back To Top