Ga naar hoofdinhoud
'In vertrouwen samen optrekken en hoopvol werken aan jouw toekomst’

Geloof, Hoop en Liefde zijn drie pijlers in de zorg die De Steenrots biedt aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ons hart klopt voor allen die beschermd wonen, dagbesteding of begeleiding nodig hebben en zich thuis voelen bij de Bijbelse geloofsovertuiging van waaruit De Steenrots werkt.

Samen met jou zoeken we de verbinding met mensen die voor jou belangrijk zijn. In het leven wat soms moeilijk is biedt deze verbinding hoop en hoop doet leven. Herstel- en ontwikkelingsgericht begeleiden staan centraal binnen De Steenrots.

Back To Top