Steenrots

Steenrots

De Reling is ondergebracht in Stichting De Steenrots. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke Reformatorische kerken. De Stichting heeft als doel: het bieden van beschermd wonen aan volwassenen die langdurig afhankelijk zijn van ggz-zorg en zich thuis voelen binnen de reformatorische identiteit van het christelijk volksdeel van Katwijk e.o..

De Stichting dient het maatschappelijk en kerkelijk belang als het gaat om de burger, het gemeentelid met een psychiatrische aandoening. De gelden op grond van de CIZ-indicatie (Centrum Indicatiestelling Zorg) komen ten goede aan de bewoners met als doelstelling een kwalitatief goede en financieel gezonde zorgonderneming te zijn.

De Reling heeft een platte organisatie structuur. De locatiemanager is aan het bestuur verantwoording verschuldigd.