De Steenrots is een identiteitsgebonden zorginstelling op reformatorische grondslag. Lees meer over waar wij voor staan.Lees meer
De Steenrots is op zoek naar oproepkrachten.Lees meer
Binnen De Steenrots, locatie De Reling staan wij voor wonen binnen je eigen sfeer zoals je het je eigen familie gunt en zijn er voor mensen met een psychiatrische aandoening. Wilt u meer weten over ons zorgaanbod?Lees meer

Beschermd wonen!

Stichting De Steenrots is opgericht op 30 juni 2014 met als doel het in stand houden van De Reling.

De naam van de stichting is afgeleid van het Bijbels beeld van de Steenrots. In het Oude Testament ziet de steenrots op het beeld van vastigheid, een schuilplaats en bescherming. In het Nieuwe Testament zien we dat dit vervuld is in De Steenrots; Christus. De stichting baseert zich op de Bijbel als Gods Woord en de Drie formulieren van enigheid.

Binnen de woonvorm is er ruimte om in een vertrouwde sfeer gestalte te geven aan geloofsovertuiging.

De Reling is een beschermende woonvorm voor mensen met een psychiatrische aandoening. Hier wordt begeleiding geboden aan (jong)volwassenen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en zorgafhankelijk zijn.

De begeleiding wordt geboden op basis van een GGZ-indicatie, zorgzwaartepakketten (ZZP) 3 t/m 5. Er wordt 24 uurszorg geboden, dit betekent dat er in de nachten slaapdiensten aanwezig zullen zijn waar de bewoner indien nodig op terug kan vallen. De Reling biedt plaats aan 15 bewoners.